ลุ้นรับGrab Voucher มูลค่า 500 บาท* จำนวน 5 รางวัล กับ Sansiri PLC

แสนสิริเราแสดงจุดยืนและสนับสนุนทุกความเท่าเทียมมาอย่างยาวนาน วันนี้ได้เดินทางสู่จุดหมายที่มุ่งหวัง เมื่อร่างกฎหมาย “สมรสเท่าเทียม” สร้างประวัติศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงความเท่าเทียมทุกส่วนในสังคม ให้ทุกคนมีสิทธิและสถานะทางกฎหมายที่ไม่แตกต่างกัน พร้อมทั้งยังเติมเต็มทางความรู้สึกและชีวิตคู่ที่มั่นคง ให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถเข้าถึงสิทธิที่ควรจะได้รับและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม แสนสิริขอร่วมเฉลิมฉลองให้กับความรักที่หลากหลายและสวยงาม ที่ได้ก้าวผ่านสะพานสายรุ้งอันยาวไกลสู่จุดหมายแล้ว และถือว่าสังคมไทยก้าวเข้าไปสู่อีกขั้น ในการยอมรับความแตกต่างอย่างเท่าเทียมอย่างแท้จริง เพียงแค่เข้าใจ ยอมรับ และให้คุณค่ากับทุกความหลากหลายในสังคมและไม่ว่าคุณความรักของคุณจะเป็นแบบไหน จะไม่มีข้อจำกัดทางเพศและสถานะทางกฎหมายอีกต่อไปอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะนะคะ
icon_1670.jpg
ผู้จัดกิจกรรม
หมวดหมู่
มูลค่า
:    2,500
จำนวนของรางวัล
:    5
ราคา
:    ฟรี
ประเภทของกิจกรรม  
:    ร่วมสนุก  
 
 
สิ้นสุด
:    2024-04-02

ตรวจสอบ
review

ลุ้นรับGrab Voucher มูลค่า 500 บาท* จำนวน 5 รางวัล กับ Sansiri PLC กิจกรรมการร่วมสนุกโดย Sansiri PLC และของรางวัลจาก 2,500 สำหรับ 5 ของรางวัลต่างๆ. มูลค่าของสินค้าค่อนข้างน้อย ตามที่คาดหวังคือการร่วมกิจกรมฟรีตลอดการแข่งขัน กติกาการร่วมสนุก กดติดตาม Tiktok ช่อง Sansiri PLC​ คลิก https://www.tiktok.com/@sansiriplc กด Like และกด Share โพสต์กิจกรรมนี้ คลิก http://siri.ly/vpXs5u3 คอมเมนต์ตอบคำถาม "โครงการของแสนสิริ ที่อยู่ใกล้ร้านหมูกระทะมีชื่อว่าอะไร?" ใต้คลิปวิดีโอ กรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีที่ทำถูกต้องตามกติกาอย่างครบถ้วน เพื่อรับรางวัล Grab Voucher มูลค่า 500 บาท* จำนวน 5 รางวัล ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2567 เวลา 23.59 น.
คะแนนของเรา 2 of 5.0    ©ChingChokSiam, 2024-03-27

บัตรกำนัลใช้แทนเงินสด สามารถใช้ชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเดินทาง ค่าส่งสินค้าผ่านแอพพิเคชันชื่อดัง (ขอบคุณภาพจาก Unsplash)

ทิปสำหรับการเข้าร่วมสนุกกับ ร่วมสนุก

ตรวจสอบสอบภาพรวมของ ประเภทของกิจกรรม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมสนุกและหากิจกรรมที่คล้ายกัน. กิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ง่ายมากที่จะเข้าร่วมกับกิจกรรม เพราะคุณแค่ทำการกรอกข้อมูลการติดต่อ ที่สามารถติดต่อได้ สิ่งหลักหลักของกิจกรรมนี้เลยก็คือ ต้องทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณได้มอบไว้นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง อย่างเช่นได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ นั่นก็หมายความว่าทางผู้จัดกิจกรรมสามารถติดต่อหาคุณได้โดยตรง และ ชื่อของคุณต้องเขียนถูกต้องตามบัตรประชาชน พร้อมทั้งวันเกิด และปีเกิดที่ตรงตามบัตรประชาชน และ บางกิจกรรมอาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมที่จะต้องผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด และถ้าหากว่าอายุของคุณยังไม่ถึงเกณฑ์ คุณไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้

ที่คุณอาจจะสนใจ:
  • เมื่อพูดถึงพิซซ่าคงหนีไม่พ้น พิซซ่า ฮัท (Pizza Hut) เพราะเป็นที่โปรดปรานของทุกคน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่.. - ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก
19-FamousStatues.jpg
Quiz: Can You Guess Where These Famous Statues Are Located?
READ MORE
15-CapitalCity.jpg
Can You Guess the Country from Its Capital City?
READ MORE
11-4thGrader.jpg
Are You Sure That You Are Smarter Than The 4th Grader? Take the test now!
READ MORE
17-GeneralKnowledgeTest.jpg
Quiz: Can You Master This General Knowledge Test?
READ MORE
18-Snowmen.jpg
Quiz: Name The Snowceleb If You Can!
READ MORE
20-PixelatedPrincess.jpg
Can You Recognize These Pixelated Disney Princesses?
READ MORE

กฎกติกา และ ข้อบังคับ สำหรับการร่วมกิจกรรม "ลุ้นรับGrab Voucher มูลค่า 500 บาท* จำนวน 5 รางวัล กับ Sansiri PLC"
เนื่องด้วยผู้จัดกิจกรรม. กติกา กิจกรรม “ โครงการของแสนสิริที่อยู่ใกล้ร้านหมูกระทะชื่อว่าอะไร? ” ลุ้นรับ Grab Voucher มูลค่า 500 บาท* จ านวน 5 รางวัล กติกาการร่วมสนุก 1. ผู้ร่วมสนุกจะต้อง กด Follow TikTok @SansiriPLC https://www.tiktok.com/@sansiriplc 2. ผู้ร่วมสนุกต้องใช้ Account ใน TikTok ที่เป็นของตนเองในการร่วมกิจกรรมเท่าน้นั 3. ผู้ร่วมสนุกจะต้องต้งัค่า Account ใน TikTok เป็นสาธารณะเท่าน้นั 4. ผู้ร่วมสนุกตอ้งแชร์โพสกิจกรรมน้ี 5. ผู้ร่วมสนุกจะต้องคอมเมนต์ตอบค าถาม บันไดคนเป็ นคือเลขแบบไหน? ใต้คลิปวิดีโอกิจกรรมน้ี 6. กรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีที่ท าถูกต้องตามกติกาของกิจกรรมอย่างครบถ้วน จ านวน 5 ท่าน เพื่อรับรางวัลเป็ น Grab Voucher มูลค่า 500 บาท* จ านวน 5 รางวัล 6. ร่วมสนุกไดต้้งัแต่วนั ที่26 มีนาคม – 2 เมษายน 2567 เวลา 23.59 น. รายละเอียดการประกาศผล 1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทาง TikTok @SansiriPLC วันที่ 4 เมษายน 2567 2. คา ตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ 3. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ ให้กับผู้อื่นได้ 4. ผู้โชคดีกรุณาติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยส่งชื่อ-นามสกุล (ตามบัตรประชาชน) ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และส าเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์ก ากับส าเนาถูกต้อง พร้อมระบุว่า “ส าเนาถูกต้องใช้เพื่อรับของรางวัลจากบมจ. แสนสิริ” ส่งมาที่ Message Facebook Sansiri PLC ภายในวันที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. หลักฐานเพิ่มเติม - Capture หน้าจอ Account TikTokของตนเอง - หลักฐานการกดติดตาม TikTok @SansiriPLC - หลักฐานการกดแชร์คลิปวิดีโอกิจกรรม 5. ทางทีมงานจะท าการติดต่อกลับผู้โชคดีในภายหลัง และแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัล 6. ทางทีมงานจะด าเนินการส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีภายใน 15 วันท าการ หลังจากการยืนยันสิทธิ์ 7. การเข้าร่วมกิจกรรมถือเป็ นการยินยอมให้ทางบริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อใช้ใน การติดต่อแจง้รายละเอียดของการเขา้ร่วมกิจกรรมและการประกาศผลในภายหลงัอ่านเพิ่มเติม คลิก https://siri.ly/Privacy_FB 8. กิจกรรมสามารถมีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ได้ หากมีเหตุอันสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 9. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการติดสินใจยตุ ิหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ยกเลิกหรือเพิ่มเติม เงื่อนไขและข้อก าหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตลอดจนเพิกถอนสิทธิผู้ร่วม กิจกรรมหากตรวจพบการทุจริตต่างๆ 10. ในกรณีมีขอ้พิพาท การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดโดย ปราศจากขอ้โตแ้ยง้และไม่จา เป็นตอ้งช้ีแจงใดๆ
© ลิขสิทธิ์โดย Sansiri PLC