ลุ้นรับ กับ NSM Thailand

เชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษา อายุระหว่าง 17 - 23 ปี ที่มีใจรักใน #การสื่อสารวิทย์ ฯ เข้าร่วมโครงการ #ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 17\r ในปัจจุบัน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และส่งผลต่อการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่ง จะเกิดอะไรขึ้น หากเราดำรงชีวิตแบบขาดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบการดำรงชีวิต การมีและไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปอย่างไรการสื่อสารเพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อโลกและตัวเราจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วขององค์ความรู้วิทยาศาสตร์ที่ล้วนเกี่ยวข้องต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก อยากมีความรู้วิทยาศาสตร์ต้องไปที่เพจ NSM Thailand ได้ความรู้แล้วยังได้ลุ้นกับกิจกรรมดีๆอีกด้วย
icon_1019
ผู้จัดกิจกรรม
มูลค่า
:    500,000
จำนวนของรางวัล
:    10
ราคา
:    ฟรี
ประเภทของกิจกรรม  
:    ร่วมสนุก  
 
 
สิ้นสุด
:    กิจกรรรการแข่งขันจบลงแล้ว

ตรวจสอบ
review

ลุ้นรับ กับ NSM Thailand กิจกรรมการร่วมสนุกโดย NSM Thailand และของรางวัลจาก 500,000 สำหรับ 10 ของรางวัลต่างๆ. ได้คะแนนเพิ่มสำหรับมูลค่าของรางวัล เข้าร่วมกิจกรรมฟรีดีที่สุด เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.office.com/r/CJi3LJYNj0 พร้อมส่งลิงค์คลิปวิดีโอแนะนำตัวเองแนวคิดเรื่องที่จะสื่อสารและรูปแบบของการสื่อสารที่จะใช้ภายใน 3 นาที ในหัวข้อที่กำหนด โดยสามารถเลือกนำเสนอเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 14 มีนาคม 2565
คะแนนของเรา 3.5 of 5.0    ©ChingChokSiam, 2022-01-13

ทุนการศึกษาฟรีมีอยู่มากมายให้เราๆด้ใช้ความสามารถในการคว้ามันมา (ขอบคุณภาพจาก Pexels)

ทิปสำหรับการเข้าร่วมสนุกกับ ร่วมสนุก

ตรวจสอบสอบภาพรวมของ ประเภทของกิจกรรม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมสนุกและหากิจกรรมที่คล้ายกัน. กิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ง่ายมากที่จะเข้าร่วมกับกิจกรรม เพราะคุณแค่ทำการกรอกข้อมูลการติดต่อ ที่สามารถติดต่อได้ สิ่งหลักหลักของกิจกรรมนี้เลยก็คือ ต้องทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณได้มอบไว้นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง อย่างเช่นได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ นั่นก็หมายความว่าทางผู้จัดกิจกรรมสามารถติดต่อหาคุณได้โดยตรง และ ชื่อของคุณต้องเขียนถูกต้องตามบัตรประชาชน พร้อมทั้งวันเกิด และปีเกิดที่ตรงตามบัตรประชาชน และ บางกิจกรรมอาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมที่จะต้องผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด และถ้าหากว่าอายุของคุณยังไม่ถึงเกณฑ์ คุณไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้

ที่คุณอาจจะสนใจ:

กฎกติกา และ ข้อบังคับ สำหรับการร่วมกิจกรรม "ลุ้นรับ กับ NSM Thailand "
เนื่องด้วยผู้จัดกิจกรรม. กติกาการรับสมัคร การรับสมัคร เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.office.com/r/CJi3LJYNj0 พร้อมส่งลิงค์คลิปวิดีโอแนะนำตัวเองแนวคิดเรื่องที่จะสื่อสารและรูปแบบของการสื่อสารที่จะใช้ภายใน 3 นาที ในหัวข้อที่กำหนด โดยสามารถเลือกนำเสนอเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 14 มีนาคม 2565 ข้อกำหนดในการส่งคลิปวิดีโอการนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ใน 3 นาที เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 จัดทำคลิปโดยมีรายละเอียดดังนี้ แนะนำตัวเอง แนวคิดในเรื่องที่จะนำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และเป็นหัวข้อและสาระที่ผู้นำเสนอจัดทำขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีการคัดลอกผลงานการนำเสนอของผู้อื่น อาทิ โครงสร้างเรื่องในการนำเสนอ วิธีการและรูปแบบในการนำเสนอ หัวข้อในการนำเสนอ สคริปต์ที่ใช้ในการนำเสนอ เป็นต้น สามารถเลือกใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการนำเสนอ โดยเลือกนำเสนอภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้น จะต้องบันทึกการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อที่กำหนดภายในเวลา 3 นาที และไม่น้อยกว่า 2 นาที 30 นาที รูปแบบการสื่อสาร ผู้สมัครจะต้องนำเสนอรูปแบบการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ในการนำเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ตนได้กำหนด เช่น การพูดถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ (Talk), การนำเสนอด้วยรูปแบบการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show), การแสดงสาธิต (Demon), เล่านิทาน, การแสดงละคร, ละครหุ่น (mini puppet theatre), หนังสือ pop up, คลิปอะนิเมชั่น, การ์ตูนเล่าเรื่อง, ละครวิทยุ, หนังสั้น หรืออื่น ๆ หมายเหตุ: ไม่อนุญาตให้นำคลิปของผู้อื่นที่ไม่ใช่ผลงานตนเองส่งเข้าประกวด หากพบว่ามีการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ในการสมัคร จะพิจารณาตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน การคัดเลือกผลงานเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะคัดเลือกเยาวชน 40 คนจากทั่วประเทศโดยพิจารณาจากใบสมัคร แนวทางการสื่อสาร และคลิปวิดีโอการนำเสนอ ที่ส่งเข้ามา โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ หลักการและเหตุผลในการนำเสนอ 20% สาระวิทยาศาสตร์ที่จะนำเสนอ 30% - ความรู้และความถูกต้องของสาระวิทยาศาสตร์ - เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย - เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย - มีความชัดเจน ไม่ยากซับซ้อน หรือง่ายจนเกินไป 3. ความน่าสนใจของรูปแบบ/วิธีการ/แนวทางในการนำเสนอ 30% - มีความเชื่อมโยงของเนื้อหา - เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย - มีความคิดสร้างสรรค์ - ทักษะการสื่อสารและการใช้สื่อ - ความน่าสนใจ ดึงดูด และชวนติดตาม ภาพรวมในการนำเสนอจากคลิปวีดีโอ 20% ประกาศผลคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ผ่านทาง Website ของ อพวช: www.nsm.or.th ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมและการประเมินรอบสุดท้าย สำหรับทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 (Young Thai Science Ambassador 2021) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ จากหน่วยงานระดับประเทศ โดยจะได้รับการอบรมฯ ในระบบออนไลน์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
© ลิขสิทธิ์โดย NSM Thailand